Con kính Chào Cha

Con là Têrêsa Nguyễn Yến Nhi, năm nay con đúng 8 tuổi và hiện đang học lớp Ba trường Việt Ngữ ở Kansas. Con là chị của Ana và là cháu của cha Thành.

Cha ơi! Con có nghe bà Nội và Ba Má kể chuyện về các bạn ở Việt Nam rất là nghèo và không có tiền đi học rất là tội nghiệp.

Con nhờ cha giúp con một việc nhé. Đây là tiền Birthday và Christmas của con tổng cộng là $200.00, nhờ cha chuyển số tiền này cho các bạn.

Yến Nhi Nguyễn