Ila ngày 24 tháng 1 năm 2015

Kính thưa Cha Vang và Quí Ân Nhân Hội Việt Tộc,

Đầu thư con không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khoẻ đến Cha và Quí Ân Nhân dồi dào sức khoẻ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Hôm nay con viết thư cám ơn Cha và Quí Ân Nhân đã giúp con học xong hai năm. Con tên là Nay H’Yơn, con đươc 23 tuổi và hiện đang ở làng AmaDrang. Con ra trường hai năm nay và hiện đang thất nghiệp và ở nhà giúp cha mẹ làm nghề nông. Nhưng con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Con đã xin một bác ở phòng khám bệnh dưới Huyện giúp bác chuyền nước biển và tiêm thuốc ba tuần nay nhưng vẫn không có lương. Con học về điều dưỡng do đó công việc con kiếm rất là khó khăn. Cha mẹ đã già không đủ khả năng xin việc cho con. Nhưng mỗi khi người trong làng ốm đau con luôn sẵn lòng giúp đỡ trong phạm vi khả năng của con.

Năm nay con làm đơn xin việc làm mà vẫn hiện chưa có kết quả. Con vẫn  cầu nguyện và xin Cha và Quí Ân Nhân tiếp tục cầu nguyện cho con kiếm việc làm để giúp đỡ gia đình.

Cuối thư con không biết nói gì hơn, xin chúc Cha và Quí Ân luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy Tình Thương của Chúa.

Con

Maria Nay H’Yơn