Phim do Lm Thừa sai Simonet (Ngọc) thực hiện

“Cuốn phim lướt qua một thời truyền bá Tin Mừng yêu thương trên mảnh đất Tây Nguyên. Các vị Thừa Sai Paris giữ vai trò chính yếu. Có một vài nét văn hoá “ngày xưa” có thể không còn hợp với “cái nhìn thời nay”, nhưng thiết tưởng cứ giữ lại để người xem hôm nay càng nhận thức thêm về bối cảnh được sai đến cùng những hy sinh vất vả của các vị Thừa Sai ngày xưa”
(Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum).

Bế mạc Năm Yao Phu Giáo Phận Kon Tum 2010

Giáo phận Kon Tum được hình thành và tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng như ta thấy ngày nay là do một quá trình khai sáng lâu dài kể từ công đức và những hy sinh cao cả của các vị truyền giáo tiên khởi dưới sự chỉ đạo sáng suốt tuyệt vời của Thánh Giám mục Tử đạo Stêphanô Cuenot (Thể), khi các ngài đặt chân lên Miền Tây nguyên ( Kon Tum) vào năm 1848.

Qua suốt chặng đường lịch sử 165 năm, đã có biết bao các vị thừa sai tiếp bước các ngài đóng góp xây dựng Miền truyền giáo này ngày càng phong phú và rộng lớn thêm lên về số lượng giáo dân cũng như cơ sở giúp hình thành Giáo phận Kon Tum, mà điều đặc trưng tiêu biểu nhất là công cuộc mở trường dạy học, đào tạo các chú Yao Phu người dân tộc bản xứ nhằm hỗ trợ các linh mục đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa chiếu tỏa trong các buôn làng.

Phần 1

Phần 2 –

Phần 3

Phần 4 –

Phần 5 –