Chương trình Nhịp Cầu Yêu Thương  do Việt Tộc Foundation tổ chức lần đầu tiên tại NJ ngày 26/4/2015 để trợ giúp đồng bào dân tộc tây nguyên tại Việt Nam

Links of Love Banquet organized by Viet Toc Foundation in NJ on 4/26/2015 to support Montagnard in Central Highlands Vietnam

Video Liên Kết Ngoài