Đêm Hội Ngộ Nhịp Cầu Yêu Thương Tại Charlotte, NC

Trong tinh thần tương thân tương ái; Việt Tộc Foundation sẽ tổ chức một Đêm Gây Quỹ Nhịp Cầu Yêu Thương để giúp cho những đồng bào bất hạnh và giúp tạo tương lai cho những người trẻ Sắc Tộc ở Tây Nguyên qua con đường học vấn..

Hãy đến tham dự đêm gây quỹ tại nhà hàng Dragon Court, Asian Corner Mall vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật 4 tháng 10 năm 2015….

On the Sunday, 4th Ocotber 2015 at 6:00pm, in Charlotte, NC, we will organise a Links of Love event, to introduce our mission, and to raise fund to support our projects for the young Montagnards in Vietnam.
Please show your supports by sharing this message among your friends & social groups.

Video Trên Youtube