Công Tác Quan Trọng Của Hội Việt Tộc, Một Tầm Nhìn Xa Của Ân Nhân

Chọn phương án giáo dục để góp phần gihoc Vanải quyết vấn đề nghèo đói là một thách thức về mặt thời gian, nhận thức và cộng tác của phụ huynh.  Chương trình học vấn khi triển khai cũng cần đến tầm nhìn xa của các vị lãnh đạo cộng đồng, tôn giáo, gia tộc cùng quan tâm chia sẻ trách nhiệm với phụ huynh.

Hơn 15 năm qua, kiên nhẫn đóng góp tài chánh vào chương trình này nói lên sự sáng suốt của Quí vị, và cũng là sự biểu lộ tình yêu tha nhân bằng con tim và cả khối óc của Quí vị.

Chương Trình Hỗ Trợ Giáo Dục Bao Gồm
  • Học bổng  cho học sinh Cấp I & II
  • Học bổng cho học sinh Cấp III
  • Học bổng cho giúp học nghề
  • Học bổng cho Sinh Viên Cao Đẳng​​
  • Học bổng cho Sinh Viên Đại Học.
  • Xe đạp cho học sinh cấp III

Một Số Dự Án Giáo Dục Vừa Được Hỗ Trợ