Duy Trì và Bảo Tồn Các Di Sản Văn Hoá và Lễ Hội Truyền Thống

DSC09078Khi hội nhập vào các nền văn hoá khác, những nền văn hoá nhỏ nếu không biết giữ gìn và bảo tồn sẽ bị lãng quên và mai một.

Đứng trước hiện trạng này, Hội Việt Tộc có các dự án hỗ trợ thông qua các chương trình hoạt động Văn hóa cổ truyền. Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống cuả đồng bào Dân Tộc như Nghệ Thuật Cồng Chiêng, Lễ Hội, Âm nhạc, Dân Vũ, …

Một số dự án bảo tồn văn hoá 
  • Hỗ trợ lễ hội cồng chiêng
  • Giúp phục hồi nghề dệt thổ cẩm
  • Tài trợ một số nghệ nhân để sản xuất các nhạc cụ dân tộc

Tường Trình Dự Án Vừa Được Hỗ Trợ


, ,

Cảm Nghĩ Về Văn Hoá Cồng Chiêng

Cả mùa nắng người Tây Nguyên ăn uống với nhau bên những ghè rượu cần, thịt nướng, cơm lam, có cây nêu cùng với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa, kể chuyện và hát đối.