Nhà Trẻ làng Ó

Pleiku, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Kính gởi: Cha Vang, Quý Ân Nhân Trong Hội Việt Tộc.

Trước tiên, con cùng tất cả bà con dân tộc nghèo làng Ó, xã Iasao, cảm tạ Chúa nhờ công nghiệp của Mẹ Maria chuyển cầu, đã ban cho chúng con một ngôi nhà trẻ.

Như Lời của Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông trong ngày làm phép ngôi nhà yêu thương này là chính ở nơi đây sẽ nuôi dưỡng những hạt giống ơn gọi tương lai cho Giáo Hội và là dấu chỉ yêu thương của Chúa Kitô.

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc,

Làng chúng con có được ngôi nhà trẻ này chính là nhờ cậy vào lòng yêu thương, sự hy sinh của Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc. Chúng con hết lòng tri ân Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành xuống cho Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc đưoc an bình và tràn đầy Thánh Ân Chúa.

Nhân đây, con thay mặt bà con kính gởi lời xin lỗi đến Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc về việc thiếu liên lạc thông tin trong thời gian qua do hoàn cảnh khách quan tại địa phương. Xin Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc tha lỗi cho.

Chúng con cũng muốn được bầy tỏ về kinh phí xây dựng ngôi nhà này như sau:

Theo như dự án, chúng con xin Hội cho chúng con 120.000.000 đồng để xây dựng, nhưng do thời gian kéo dài, vật giá và công tăng cao. Bởi thế, hoàn thành ngôi nhà này chúng con đã phải chi 260.000.000 đồng với tổng diện tích 260 m2, bao gồm: 2 phòng học, môt phòng bếp, 4 nhà vệ sinh, một phòng ăn, một sân chơi, cộng với hệ thống nước lọc tinh khiết và nước nóng năng lượng mặt trời, hàng rào bao quanh, cổng chính và đường ra vào. Ngôi Nhà Trẻ này sẽ đón khoản từ 60 đến 80 bé. Hiện tại, chúng con đang nợ chủ vật liệu xây dựng khoản tiền này.

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc,

Chúng con biết rằng mình phải làm đúng khoản tiền đã định trước, nhưng do điều kiện khách quan và chủ quan ở đây, chúng con phải làm tốt các đòi hỏi cho một ngôi nhà trẻ để không bị tra hỏi. Xin Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc thấu hiểu cho chúng con. Chúng con mong chờ sự cứu xét của Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc.

Cuối thư, chúng con hết lòng cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc.

Phê-rô Nguyễn Đình Phục, Ofm