Mục tiêu của Việt Tộc Foundation là giáo dục để nâng cao đời sống người dân ở Tây Nguyên. Dùng học vấn giúp các em có kiến thức, hoà nhập được vào xã  hội, xây dựng  tương lai và nhờ đó trở lại giúp nâng cao đời sống cho các buôn làng.

Ngoài giáo dục, Việt Tộc Foundation còn giúp đỡ người thiểu số Tây Nguyên trong các lãnh vực y tế, phát triển, cứu trợ, huấn nghệ và văn hóa.

Hãy Giúp Cho Các Em Một Cơ Hội Đến Trường !

Các Công Tác Hoạt Động Chính

Xin chân thành cảm tạ Quí vị Ân Nhân và những anh chị em thiện chí góp phần công sức vào những chương trình này. Việt Tộc nguyện cố gắng sống vai trò nhịp cầu yêu thương để vòng tay của Quí vị vươn đến tận những buôn làng xa ở Tây Nguyên.