Giúp đỡ Y Tế cho bé Joang Thưởng

Bé Joang Thưởng sinh năm 2009. Bé bị bệnh viêm xương và đã được mổ nhiều lần. Bé được một cha xứ ở Sa Thầy đưa đi điều trị bệnh viện Nhi Đồng. Trong lúc điều trị bác sĩ khám phá bé bị bệnh viêm quai hàm và có thể là chứng bệnh ung thư quai hàm. Bệnh viện đòi chi phí trước khi chữa bệnh khoảng hơn 30 triệu đồng Việt Nam (tương đương khoảng $1500 USD).

Cha cháu thì tai nạn cụt một chân không làm được gì nhiều. Còn lại mẹ cháu vất vả đi làm mướn để nuôi gia đình. Cuộc sống gia đình bé quá khổ thì có gì bán chữa bệnh cho em! Cha xứ ở Sa Thầy giúp chỉ có giới hạn vì giáo xứ truyền giáo Tây Nguyên nghèo lắm.

*****************************************************************

3442_918416698254684_3105466612954142414_nJoang Thưởng was born in 2009. He has been suffered from osteoarthritis and had gone through many surgery operations. He was helped by a pastor in Sa Thây and was transferred to Children’s Hospital treatment. While he was treating physical ill, Joang has been diagnosed of having jaw cancer. Administration for treatment at hospital demands cash in advance and the cost is over 30 million Vietnam dong (equivalent to $1500 USD).

Joang’s father is disabled as he lost a leg himself, therefore he couldn’t do much to help. Only his mother now has struggled to support the family but the family has nothing left to sell for his treatment! The Pastor in Sa Thay could not supports him much because his missionary funding for a parish in remote area is very limited.

Please help Joang Thương to cover his surgery cost.
Send a check to : Việt Tộc Foundation 
P.O. Box 10061, Silver Spring, MD 20914