Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Hội Việt Tộc đã xây dựng và phát triển rộng khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada.  Hội đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các hội đoàn tôn giáo, các nhóm thân hữu, các hội từ thiện bạn, các doanh nghiệp địa phương, và nhất là nhiều tấm lòng ân nhân đại độ ở khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh đó, các nhóm thiện nguyện Hội Việt Tộc ở các vùng tiểu bang đã luôn cộng tác tích cực với Ban Điều Hành để giúp tổ chức các buổi họp mặt, sinh hoạt gây quỹ, giới thiệu sứ vụ của Hội. Dưới đây là hình ảnh môt số nhóm thiện nguyện

California

Mrs. Bùi Kim Trang
Trưởng Nhóm

Mr. Trịnh Vỹ
Assistant

Kimberly Nguyễn
Assistant

Conecticus

Mr. Lê Hùng Vỹ
Trưởng Nhóm

Mr. Bùi Văn Sinh
Assistant

 

Massachusetts

Save

Mr. Vũ Ngọc Hưng
Trưởng Nhóm

Mr. Lê Cường
Assistant

New Jersey

Mr. Hồ Đức Linh                               Mr. Phạm Văn Hoạt
Trưởng Nhóm                                         Assistant

Charlotte, NC

12032723_999930376731387_1323683534404328609_o

Maryland & Virginia

Mr. Nguyễn Kim Sơn                       Mrs. Nguyễn Trác Phi
Trưởng Nhóm                                          Assistant


Roanoke, VA

Mr. Nguyễn Tùng                                          Mrs. Huỳnh Kim Anh
Trưởng Nhóm                                                      Assistant


Montréal, Canada

Ottawa, Canada

Mr. Nguyễn Trung Nghĩa                              Mrs. Đinh Thị Lương