Leper_NChương trình Nhịp Cầu Yêu Thương (NCYT) được thành lập bởi Linh Mục Phêrô Trần Công Vang dòng Chúa Cứu Thế cùng một số anh chị em ở Maryland từ năm 1998 nhằm mục đích giúp các em Dân Tộc trong vấn đề học vấn. Mục tiêu của Việt Tộc Foundation là giáo dục để nâng cao đời sống người dân ở Tây Nguyên. Ngoài giáo dục, Việt Tộc Foundation còn giúp đỡ người thiểu số Tây Nguyên trong các lãnh vực y tế, phát triển, cứu trợ, huấn nghệ và văn hóa.

Cha Vang chia sẻ, “Đồng bào Tây Nguyên nghèo từ bao nhiêu đời nay rồi. Cái ăn các mặc họ cần lắm, nước uống khẩn thiết lắm, hơn bao giờ hết, nhất là lúc này rừng núi không còn là của họ. Cho nên những chia sẻ của chúng ta từ nước cho tới y tế, những cái nhà cái gạo cái cơm họ đều rất trân quý. Nhưng muốn thay đổi được định mệnh của họ thì học vấn là cái chủ yếu. Đó là điều mà Hội Việt Tộc muốn hướng tới, đưa học vấn trở về làng, từ cấp nhỏ cho đến đại học đến khi ra trường.

Chúng ta có thể giúp cho anh chị em dân tộc vài gói mì, vài ký gạo giúp họ qua khỏi cái đói tạm thời, nhưng sẽ không thay đổi cuộc sống của họ. Chỉ có học vấn, khi họ biết đọc, biết viết tiếng Việt, họ mới có thể dể dàng hòa nhập vào xã hội Việt, và mới có hi vọng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, sự bất công họ đang chịu đựng.

Năm 2000 Cha và Nhóm quyết định thành lập Hội Việt Tộc và chính thức đăng ký với Sở Thuế thành một tổ chức vô vụ lợi và hoạt động cho đến nay.