Nơi Thực Hiện Dự Án: Tại Giáo sứ Phaolô H’Neng (đặt Tủ Th uốc Nhân Ái), tại làng Ngol (cơ sở rửa vếtthương cho bệnh nhân phong).

-Ngân Khoản Đã Nhận: 70.000.000 đồng

-Mục Tiêu Dự Án:

Tủ thuốc nhân ái cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, phát hiện những bệnh nhân nặng và chuyển lên tuyến trên. Đối với anh chị em bệnh nhân phong: chăm sóc các vết thương luôn được khô sạch (rửa và băng bó thường xuyên).

-Lợi Ích Dự Án: Từ khi có tủ thuốc nhân ái (2015-2016) dân nghèo ở vùng này được nhận thuốc miễn phí, được chỉ dẫn cách sử dụng thuốc tây, được hướng dẫn chăm sóc y tế, biết phòng ngừa bệnh; đặc biệt những người bệnh nặng không có tiền nhập viện cũng được tài trợ giúp nhập viện. Trong năm 2016 khoảng 800 lượt người xin thuốc, 5 người nghèo nhập viện.

-Tính Bền Vững Dự Án: Hiện giờ tôi đang gởi hai em người Bahnar học Trung cấp Y tế Sài Gòn, sau này sẽ về phụ giúp tôi. Tủ thuốc nhân ái và cơ sở rửa vết thương người phong là một dự án rất hữu ích cho người nghèo. Để cho dự án này được bền vững chắc chắn chúng tôi rất cần đến sự tài trợ của Quý Ân Nhân.

 Linh mục Y.T., OFM