Kính Gởi:

Cha Vang, Quý Ân Nhân Trong Hội Việt Tộc

Con là Tu sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục, đại diện cháu Thưởng đang bị bệnh nặng.

Vừa qua con đã viết thư ngỏ và đề án về việc chữa bệnh cho cháu Thưởng gởi đến Hội. Trong lúc đi họp ở Nhà Dòng, thì con nhận được quyết định chấp nhận cha và Hội Việt Tộc về đề án của chữa bệnh cho cháu Thưởng.

Thay mặt cho cháu và gia đình, con kính gởi lời tri ân đến cha và Quý Ân Nhân trong Hội Việt Tộc.

Con kính mong Cha Vang và Quý Ân Nhân thương yêu cầu nguyện và giúp đỡ cháu Thưởng.

Một lần nữa, con kính chúc Cha Vang và Quý Ân Nhân dồi dào sức khỏe, bình an và thành công trong bước đường phục vụ tha nhân.

Pleiku ngày 03/01/2016

TS Phêrô Nguyễn Đình Phục