Lễ Đâm Trâu

Lễ đâm trâu (người Ba Na gọi là x'trăng, người…

Vũ điệu Xoang của người Ba Na

Trong kho tàng sử thi Tây Nguyên, vũ điệu Xoang của…

Lễ Bỏ Mả

Lễ hội bỏ mả (còn gọi là lễ bỏ ma - Pơ Thi).…

Lễ Cúng Thần Lúa - Ngă Yang Hri

Khi cây lúa tới thời con gái, hay lúc cây lúa nặng hạt hay bắt đầu chín, người Jrai "ngă Yang Hri" (Yang Hri là Thần Lúa - cúng Thần Lúa). Tại thửa ruộng, chỗ cúng Yang Hri, người ta đặt một ghè rượu ở phía Đông (gah ngó) cũng gọi là phía trên.

Lược Sử Nhóm Truyền Giáo PLEIKLY

Hồi đó đa số Jrai Pleikly còn tuốt lúa bằng tay (puă pơdei). Họ còn ngại cắt, gặt, đập vì cho như thế là đối xử quá thô bạo đối với cây lúa. Tôi thấy như người Jrai coi cây cối, và nhất là cây lúa như những sinh-vật biết rung cảm hơn là loài vô tri vô giác.

Sứ Vụ Ja-Rai

Tên ban đầu của chúng tôi là Nhóm Ra Đi. Ra đi để tìm Chúa. Ra đi tầm Đạo để có thể tu Đạo (mà tu Đạo lại là tầm Đạo không ngừng). Chúng tôi ra đi mà không biết đi về đâu. Lúc đó chúng tôi chưa biết ngưới Jarai là ai.