TẠ ƠN THIÊN CHÚA - BƠNI KƠ ADEI PÔ KHĂP

Hãy tri ân vinh danh Thiên Chúa Ngài là Đấng bao dung nhân ái. Cảm tạ Đấng bao dung nhân ái và tri ân Chúa của các Chúa.

Lòng Nhân Hậu Chúa - AMA PAP-MÑAI

Lạy Chúa xin hãy đoái thương nhìn con đây, và hãy tha thứ lỗi con nghịch cùng Ngài, Ngài Đấng lân ái Đấng khoan hồng mãi mãi.

Ru Yêsu Muai

Hỡi Yêsu con dấu yêu, đến cứu rỗi cho muôn người. Mẹ mẹ ru con yêu kiều. Ngủ, ngủ ngoan con yêu ơi.

MẸ SẮC DÂN - AMĬ ČỪ SIANG

Con như con thú mới thoát bẫy ngác  ngơ, Con như nai rừng còn ngẩn ngơ xác xơ.

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT - HGƠT PRONG HLOH?

Chân thật thay mến yêu duy một Chúa, mến yêu người như thương yêu thân mình, không điều chi lớn hơn quan trọng hơn;

Niềm Hạnh Phúc Của Chúng Ta - TƠLƠI MƠAK ɃING TA 

Mãi mãi chúng ta đi tìm niềm hạnh phúc, Ấy Đức Chúa Cha đoái thương và ban tặng. Ngài tặng chúng ta chính con một của Ngài.

Tôn Vinh Đức Kitô - PƠƯ-PƠANG

Ngợi mừng vinh danh chúc tụng Chúa Yêsu! Cảm tạ tôn kính uy quyền Chúa Yêsu! Ngợi mừng vinh danh chúc tụng Đấng muôn đời!

Cảm Tạ Ơn Cha - BƠNI KƠ TƠLƠI ADEI PƠPÚ

Chúc vinh Chúa Cha yêu thương nhiệt thành, Cha của Đức Chúa Kitô. Cha thương chúc cho ta muôn sự lành, trong Thánh Linh đến từ trời cao.

Ca Tụng Ý Chúa Nhiệm Mầu - Ơ ADEI PÔ KƠHRƯH

Huyền nhiệm thay tâm ý Đức Chúa Trời. Đấng cao vời và rất đỗi thẳm sâu. Hiểu làm sao những phán quyết của Người.

Lời Hằng Sống

Lời hằng sống muôn đời, ấy chính Đức Kitô; Thánh tử của Chúa Cha, đã chết vì tội ta......

Dòng Giống Đức Ki Tô - Kơnung Duai Kristô

Xin Cha tỏ Danh Cha sáng ngời, muôn người biết Cha chính Chúa Trời, hiệp thành Hội Thánh nhất tâm nên Nhiệm Thân, một lời ngợi khen quyết tâm phụng thờ Cha.