, ,

Lênh Đênh Truyền Con Chữ

Thế nhưng khác biệt ngôn ngữ một lần nữa lại là rào cản khó khăn. Làm sao giải thích cho các em hiểu ý niệm “căn bậc hai”, “lũy thừa”, v.v.. chỉ có cách là học vẹt, ngay cả bảng cửu chương cũng thế. Mà vì học vẹt nên sau một kỳ nghỉ thì mọi sự lại phải “khởi động” từ đầu.
, , ,

Những Đêm Không Ngủ

Cụ ông 70 tuổi cùi không còn bàn chân, bàn tay, lại bị tai biến, nằm liệt giường, lở loét mông và lưng rất đáng thương. Ước mong sao ông này được như ông Na-a-man tại Israel dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan và được sạch (x. 2V 5, 1-15a)