Sắc Màu Trang Phục Thổ Cẩm Tây Nguyên

Thổ cẩm Tây Nguyên rất bền chắc, phong phú và đa dạng mà hàng chợ không thể có được và trên hết sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên đều rực rỡ, nên những sắc màu ấy đã mang đậm chất đặc trưng Tây Nguyên.

Lễ Đâm Trâu

Lễ đâm trâu (người Ba Na gọi là x'trăng, người…

Phong Tục Đặt Tên và Nghi Lễ Thổi Tai

Đặt tên cho con ngay sau khi sinh để tránh bị ma quỷ,…

TẠ ƠN THIÊN CHÚA - BƠNI KƠ ADEI PÔ KHĂP

Hãy tri ân vinh danh Thiên Chúa Ngài là Đấng bao dung nhân ái. Cảm tạ Đấng bao dung nhân ái và tri ân Chúa của các Chúa.

Vũ điệu Xoang của người Ba Na

Trong kho tàng sử thi Tây Nguyên, vũ điệu Xoang của…

Lễ Bỏ Mả

Lễ hội bỏ mả (còn gọi là lễ bỏ ma - Pơ Thi).…

Lòng Nhân Hậu Chúa - AMA PAP-MÑAI

Lạy Chúa xin hãy đoái thương nhìn con đây, và hãy tha thứ lỗi con nghịch cùng Ngài, Ngài Đấng lân ái Đấng khoan hồng mãi mãi.