,

Định Mệnh Với Tây Nguyên

Đồng bào Tây Nguyên nghèo từ bao nhiêu đời nay rồi. Cái ăn các mặc họ cần lắm, nước uống khẩn thiết lắm, hơn bao giờ hết, nhất là lúc này rừng núi không còn là của họ. Nhưng muốn thay đổi được định mệnh của họ thì học vấn là cái chủ yếu.
,

Dự Án Xây Bồn Nước Lọc

Chúng con muốn viết đôi lời để nói lên lòng biết ơn đã giúp đỡ chúng con hoàn thành xong dự án nước lọc cho nhà nội trú Ialy.
,

Hồi Ký Chuyến Đi 2009

“Bỏ cây ná cầm cây viết”, bỏ những ngày tháng lê la bên đàn bò, hay lượm phân khô về bán lấy tiền giúp mẹ cha. Thay vào đó, các em được đến trường, biết thầy biết bạn, biết chữ để tìm gặp được ý nghĩa sống, tạo cho mình cơ hội để xây dựng tương lai.
, , ,

Dự Án Giúp Xe Đạp Cho Các em Học Sinh

Con xin cảm ơn quý Ân Nhân thương giúp cho các em những chiếc xe đạp, để từ nay các em đỡ vất vả khi đi học, và cũng mất ít thời gian hơn.