, ,

Đồng Hành Với Anh Chị Em Người Dân Tộc Tây Nguyên

Trước những thái độ chứng nhân trung trực và can đảm của các chủ chăn dám liều mạng sống để nói lên tiếng nói thật dõng dạc cho công lý và hòa bình, cách riêng Tây Nguyên, người tín hữu đã thật sự tỏ lòng tôn trọng và yêu kính đối với hàng giáo sĩ.