Một số Dự Án Đang Cần Sự Trợ Giúp

Dưới đây là một số dự án vừa được gửi đến Hội Việt Tộc xin được giúp đỡ.

Quý vị ân nhân hảo tâm  có thể  ủng hộ trực tiếp hay liên lạc với Cha Hội Trưởng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, quý vị có thể giúp đỡ bằng cách chia sẻ những dự án này trên những trang mạng xã hội cá nhân để kêu gọi thân nhân bạn bè nối kết Nhịp Cầu Yêu Thương; cùng chia sẻ sứ mạng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.